Alle voeg- & restauratiewerken
Vochtbestrijding

Vochtbestrijding Hooglede

Vocht in woningen doet zich meestal voor ofwel in de kelder, ofwel tegen de muren (onderaan of lateraal). Ik ben aannemer gespecialiseerd in vocht- en waterwering en pas verschillende technieken en producten toe naargelang oorzaak en situatie.

Ik kom graag ter plaatse in Hooglede en Gits de situatie samen met u te bekijken.

Vochtdiagnose ter plaatse

De oorzaak van een vochtprobleem achterhalen is niet altijd evident en steunt op expertise en grondigheid. Hiervoor moet ik de situatie steeds ter plaatse komen inschatten met een plaatsbezoek.

De oorzaak van een vochtprobleem achterhalen is niet altijd evident en steunt op expertise en grondigheid. Daardoor moet ik de situatie steeds ter plaatse kunnen inschatten en ben ik genoodzaakt hiervoor een verplaatsingskost aan te rekenen. Na de diagnose volgt een gedetailleerde offerte. De kostprijs van de diagnose wordt bij de uitvoering van de werken uiteraard in mindering gebracht.

Kelderdichtingen.

Kelders, ondergrondse parkings of parkeergarages kunnen of via de keldervloer of via de opstaande wanden insijpelen of vocht doorlaten. Natte kelders komen zowel in oude als nieuwe woningen voor. Afdichten van kelders gebeurt doorgaans langs binnen. De kwestie is vooreerst van juist te lokaliseren. Hier en daar maar lang niet overal zal heel de kelder moeten worden aangepakt. De behandelingen gebeuren, met het oog op een duurzaam resultaat, gefaseerd en volgens de meest aangewezen methoden, waaronder muurinjecties, kelderbekuiping, kelderdrainage.

Ik beschik over een eigen samenstelling van waterdichte mortels waarvan de deugdelijkheid al vele malen is gebleken.

In een gering aantal gevallen is behandeling tegen doorslaand vocht langs de buitenzijde mogelijk. Ook kan het zijn dat én langs binnen én langs buiten wordt gewerkt.

Het voorzien van kelderventilatie of -ontvochtiging lost de problemen niet ten gronde op maar kan een bijdrage leveren.

Meer dan 10 jaar ervaring met vochtbestrijding.

Ook kleine metselwerken en herstellingen.

15 jaar garantie op injectie tegen opstijgend vocht.

Eigen stelling en voegmengeling beschikbaar.

Injecteren tegen opstijgend vocht.

Grondvocht kruipt via onbeschermd metselwerk naar boven en veroorzaakt binnenshuis wakke plekken, condens, schimmels, schade, geurhinder en finaal ook schade aan de bouw zelf. De reden van opstijgend vocht ligt meestal aan de afwezigheid of teloorgang van de beschermlaag ter hoogte van de onderste bouwlagen. Die noodzakelijke beschermlaag wordt heraangelegd dankzij het injecteren onder druk van vochtwerende producten door horizontale boringen, trechters en pijpjes. De injectiegels verspreiden zich gaandeweg over de volle muurbreedte, met als resultaat na enkele weken: opnieuw een poerdroge woning.

Andere technieken om opstijgend vocht tegen te gaan zijn: de muren onderkappen of onderzagen en DPC plaatsen.

Impregneren van muren en andere gevelwerken

Doorslaand vocht heb je bij fel regenweer waarbij poreuze gevels (zeker die op het zuidwesten) waterdoorlatend zijn en vocht in huis brengen. Met een doeltreffende gevelbehandeling door impregnatie of hygrofuge is het gedaan met vochtproblemen in huis.

Ook ben ik beschikbaar voor het kaleien en beplinten van gevels in kader van vochtwering en gevelverfraaiing.

Realisaties kelderdichting & injectie van muren tegen opstijgend vocht